Každý platiteľ daní sa môže rozhodnúť, že určitá časť ním zaplatenej dane bude poukázaná ľubovoľnej neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná ako príjemca 2% z daní z príjmu.

CrossGym Levice je takisto príjemcom 2%, ktoré využívame v plnej výške výhradne na potreby súvisiace s činnosťou a prevádzkou nášho zariadenia. Podporujeme aktívny životný štýl, zdravý pohyb detí, mládeže a dospelých a mentálne odreagovanie človeka, teda aspekty, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité a to v každom veku.

Preto sa obraciame na Vás všetkých, ktorí by ste radi podporili našu činnosť súvisiacu so zdravím a aktívnym životným štýlom u ľudí všetkých vekových kategórii. Sme presvedčený, že aj našou činnosťou pomáhame ľuďom byť lepšou verziou seba samého.

Podporte nás aj Vy spôsobom, ktorý Vás nestojí ani jeden cent z vašej peňaženky.

V prípade nejasností ohľadne poukázania 2% z daní pre naše občianske združenie sme Vám kedykoľvek k dispozícii. Všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť našu činnosť, patrí vopred srdečná vďaka.

Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na tlačive:

Obchodné meno alebo názov: CrossGym Levice, o.z.

Identifikačné číslo: 42156416

Predvyplnené tlačivo je možné stiahnuť TU