NAŠE TRÉNINGY

Funkčný tréning je silovo-vytrvalostný tréningový program vyvinutý pre ľudí všetkých vekových kategórií s cieľom nadobudnúť všeobecnú fyzickú pripravenosť. Jeho podstatou sú neustále sa meniace funkčné pohyby vykonávané s vysokou intenzitou a dôrazom na správne technické prevedenie, čo smeruje k dosiahnutiu celkovej fyzickej kondície, čím sa ľudia stávajú pripravení na akúkoľvek fyzickú výzvu.

Kruhový tréning u nás je ako mladší brat funkčného tréningu. Samotný tréning, náročnosť a cvičenia sú menej obtiažne ako na funkčnom tréningu a je vhodnejší pre začiatočníkov a mierne pokročilých cvičencov. Intenzita tréningu je porovnateľná.

Beginner Course je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú skúsenosti s CrossFitom®, funkčným tréningom alebo cvičením ako takým. Rovnako bude užitočný pre ľudí, ktorí si len chcú prehĺbiť svoje vedomosti a zdokonaliť techniky základných cvikov, alebo vypadli z tréningového rytmu po dlhšej dobe športovej nečinnosti.

Tento typ tréningu je vhodný pre všetkých cvičencov rôznej výkonnostnej kategórie alebo ľudí ktorí nechcú trénovať so skupinou. Na individuálnom tréningu budete pod vedeným certifikovaného trénera, ktorý sa svojím osobným prístupom bude starať o dosiahnutie vašich konkrétnych cieľov. Týmto typom tréningu sa vieme zamerať na všetky pohybové schopnosti, znižovanie hmotnosti, naberanie svalovej hmoty, rozvoju akcelerácie, odrazovej sily a koordinácie.

Možnosť samostatného individuálneho tréningu, tieto časy tréningov nájdete v rozvrhu. Na tento typ tréningu sa nemusíte prihlasovať, stačí prísť a môžete si individuálne zatrénovať.

Ide o všestrannú pohybovú prípravu detí. Rozvíja mnoho pohybových schopností a jej základom sú gymnastická, atletická a silová príprava detí záživnou formou. Podstatnú časť tréningového programu Crosskids tvoria zábavné pohybové hry a cvičenia. Je určený pre deti vo veku od 4 do 10 rokov a je vhodný pre deti s rôznou úrovňou pohybovej zdatnosti.