TRÉNINGOVÝ PROGRAM CROSSKIDS

Ide o všestrannú pohybovú prípravu detí. Rozvíja mnoho pohybových schopností a jej základom sú gymnastická, atletická a silová príprava detí záživnou formou. Podstatnú časť tréningového programu Crosskids tvoria zábavné pohybové hry a cvičenia.

Je určený pre deti vo veku od 4 do 10 rokov a je vhodný pre deti s rôznou úrovňou pohybovej zdatnosti. Tréningový program Crosskids môže slúžiť ako hlavná športová činnosť, pohybová príprava pred začatím vykonávania konkrétneho športu, prípadne ako doplnková športová činnosť na rozvoj všestrannosti pohybových zručností k hlavnému športu ako sú napríklad futbal, hokej, tenis, basketbal, či iné.

Naše deti žijú dobu, kde majú veľmi málo prirodzeného a výživného pohybu ako behy, visy, skoky, lezenie, atď.. Nezanedbateľné množstvo detí má aktívny pohyb len 1-3 hodiny do týždňa, čo predstavuje podstatne menšiu porciu pohybu akoby detský organizmus pre udržanie a zlepšovanie zdravia a kondície potreboval. Časť detí ho má o niečo viac, no mnoho krát je to v rámci jedného športu, kde vykonávajú často rovnaké pohybové vzory, zaťažujú viac jednu stranu svojho tela, prípadne dolné alebo horné končatiny zaťažujú výrazne menej. Niektoré pohyby a segmenty tela, teda môžu zaostávať a tým sa časom môžu vytvárať pohybové alebo funkčné prekážky, ktoré v neskoršom veku môžu znamenať problém. V tréningovom programe Crosskids dbáme na to, aby sme počas tréningov využívali všetky druhy pohybov ako behy, rôzne druhy visov, skokov a preskokov či podpory, lezenie, ťahanie, tlačenie a rovnomerne tak zaťažovali všetky segmenty tela a tým prispievali do všestranného a zdravého rozvoju našich detí a zároveň v nich prebudili radosť s prirodzeného pohybu.

  • Všestranné pohybové zručnosti a schopnosti
  • Pohybový základ pre výkon akéhokoľvek športu
  • Začne pravidelne a zmysluplne využívať svoje telo, čím pozitívne ovplyvní svoje zdravie a kondíciu.
  • Naučí sa mať rado pohyb a začne ho vnímať ako samozrejmú súčasť svojho života.
  • Kultúrny a koordinovaný pohybový prejav.
  • Kamarátov a zážitky.
  • Začne si utvárať silnejšie morálno-vôľové vlastnosti čo prispeje k ľahšiemu prekonávaniu nie len pohybových prekážok.

Tréningový program CrossKids štartuje v septembri a bude trvať počas celého školského roka. Každý týždeň budú minimálne 2 až 3 tréningové jednotky trvajúce do 60 minút v poobedných až podvečerných hodinách (približne od 17:00 do 18:00). Nezáväzná predregistrácia je spustená. Stačí napísať e-mail na info@crossgymlevice.sk a uviesť svoju e-mailovú adresu a tel. číslo s textom CK predregistrácia. Spätne vás budeme postupne informovať o konkrétnych dňoch a časoch tréningov a iných bližších informácii.